Zorunlu Trafik Sigortası Genel Şartları

Günümüz şartlarında hemen hemen büyük bir çoğunluk araç sahibidir. Bu da bazı kuralları beraberinde getirmektedir. Kurallara uymak sosyal planın akışını düzenlemesinin yanında birçok sorunu da beraberinde ortadan kaldırmaktadır. Bazı durumlar işleyişinin son derece hassas olması bakımından katı kurallara sahip olmak zorundadır. Bu kavramların başına zorunlu kelimesini eklemek, yapılmadığı takdirde birtakım sıkıntılarla karşılaşacağımız anlamına gelmektedir. Bu vaziyetlerden taşıt sahibi insanlar açısından büyük önem arz eden kavram zorunlu trafik sigortasıdır. Zorunlu olması demek taşıt sahibi her bireyin bu sigortayı yaptırması anlamına gelmektedir. Bu nedenle trafik kanunu düzenlemesine göre herkes zorunlu trafik sigortasını yaptırmalıdır. Bu sigorta her yıl yenilenmelidir. Yenileme işlemi içinde bulunulan yıl bitmeden önce yapılır. Bu sigorta bulunulan ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Sigorta kurallarına göre sizin aracınızın değil de, zarar verdiğiniz aracın masrafları karşılanmaktadır. Zorunlu trafik sigortası yaptırmadan önce bilinmesi gereken birtakım durumlar vardır. Zorunlu Trafik Sigortası Genel Şartları Sigorta Kapsamı konusunda belli başlı durumlar söz konusu olup genel olarak, sigorta Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Bunun yanında sigortanın başlangıcı ve sonlanması ile bilinmesi gereken durumlar vardır. Hasar ve Tazminat durumlarında ise; Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri, Tazminat ve Giderlerin Geri Ödenmesi, Sigortacının Halefiyeti, Zarar Görenlerin Haklarının Saklı Tutulması ve Sigortacının İşletene Rücu Hakkı gibi durumlar ayrıntılı bilinmelidir. Bunun dışında bilinmesi gereken Hükümlere gelirsek; Sigorta Ücretinin Ödenmesi, Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü, Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları, İşletenin Değişmesi, Tebliğ ve İhbarlar, Sırların Saklı Tutulması, Yetkili Mahkeme, Zamanaşımı, Özel Şartlar, Yürürlük gibi konularda bireyler bilgi sahibi olmalıdır. Bu başlıklar hakkında bilgi sahibi olan bireyler araç kullanım durumlarında sıkıntı yaşamamaktadırlar. Aksi takdirde zorunlu trafik sigortası kuralına uymayanlar için oldukça sıkıntılı durumlar mevcuttur. Bu durumda belirlenen kullanıcıların araçların ellerinden alınır ve trafikten men edilirler. Araçlarını geri almaları da oldukça zordur. Alınan araçları bu cezaya tabi tutulan araçların bulunduğu bir otoparka alınır. Belirli şartlar yerine getirilip onay verildiği durumda araç sahibi gerekli para ödemelerini yaparak aracını geri alabilir.